0236.3650403 (128)

Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Văn phòng

Phòng 201, 254 Nguyễn Văn Linh - Thanh Khê - Đà Nẵng

Số Điện thoại

0236.3650403 (128)

Email

khoaquantrikinhdoanh@duytan.edu.vn

Liên hệ