0236.3650403 (128)

Đại học

/upload/images/452x279-7.jpg

Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

Chương trình học cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về quản trị doanh nghiệp, các chiến lược kinh doanh, các kiến thức quản trị doanh nghiệp. Trước...
/upload/images/452x279-2.jpg

Ngành Marketing - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Marketing

Chương trình học trau dồi cho sinh viên các kỹ năng quan trọng của nghề như tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phát triển sản phẩm và cung cấp dịch vụ, quản...
/upload/images/452x279-3.jpg

Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Ngoại thương (QTKD Quốc tế)

Chương trình học sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực xuất - nhập khẩu, kho vận và giải quyết nhiều vấn đề khác về thương mại...
/upload/images/452x279-4.jpg

Ngành Kinh Doanh Thương Mại - Chuyên ngành Kinh doanh thương mại

Theo học chuyên ngành Kinh doanh Thương mại, sinh viên sẽ được tiếp cận các kiến thức về marketing, nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, phân...
/upload/images/452x279-5.jpg

Ngành Quản Trị Nhân Lực - Chuyên ngành Quản trị Nhân lực

Chương trình Quản trị Nhân lực cung cấp cho sinh viên các kiến thức về chiến lược thu hút nguồn lao động, giải quyết xung đột của nhân viên, phát triển...
/upload/images/452x279-1.jpg

Ngành Thương mại điện tử - Chuyên ngành Ngành Thương mại điện tử

Đặc trưng Ngành học ở Duy Tân Với thế mạnh truyền thông về đào tạo Công nghệ Thông tin và Quản trị Kinh doanh, thực sự khó có đơn vị nào ở miền Trung...