0236.3650403 (128)

Ngành Kinh Doanh Thương Mại - Chuyên ngành Kinh doanh thương mại

Theo học chuyên ngành Kinh doanh Thương mại, sinh viên sẽ được tiếp cận các kiến thức về marketing, nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, phân tích tài chính,... để hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả.

Trước bối cảnh các hoạt động kinh doanh thương mại đang diễn ra ngày càng sôi động, mang đến nhiều cơ hội phát triển đất nước thì Kinh doanh Thương mại là một trong những lựa chọn hợp lý cho những bạn trẻ năng động, yêu thích khối ngành kinh tế.

Sinh viên chuyên ngành Kinh doanh Thương mại Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Theo học chuyên ngành Kinh doanh Thương mại tại Đại học Duy Tân, sinh viên sẽ được tiếp cận các kiến thức về marketing, nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, phân tích tài chính... để có thể đảm nhiệm tốt công việc, hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh.