0236.3650403 (128)

Góc Học tập


Dự luật bảo mật dữ liệu của Hoa Kỳ cuối cùng cũng sắp được triển khai


Các quan chức Thượng viện và Hạ viện thuộc các đảng phái đã tiết lộ Đạo luật Quyền riêng tư của Hoa Kỳ, một dự luật sẽ thiết lập các nguyên tắc liên bang về cách các công ty quảng cáo kỹ thuật số và các nền tảng lớn có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng trực tuyến.

Xem thêm

Quản Trị Chất Lượng - Khái Niệm, Nội Dung, Nguyên Tắc Cơ Bản


Quản trị chất lượng là một hoạt động của chức năng quản lý chung nhằm đề ra các chính sách, mục tiêu và trách nhiệm và thự hiện chúng bằng các biện pháp như hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ hệ thống chất lượng.  ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO xây dựng...

Xem thêm

PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU VÀ NHẬP DỰ LIỆU


Phương pháp chọn mẫu và thu thập dữ liệu Phương pháp chọn mẫu B1: Xác định tổng thể mẫu. B2: Chọn lựa khung lấy mẫu B3: Chọn lựa phương pháp lấy mẫu B4: Xác định kích thước mẫu B5: Lựa chọn các thành viên của mẫu Phương pháp thu thập dữ liệu Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp Dữ liệu sơ cấp là những dữ liệu chưa có sẵn,...

Xem thêm

Đặc điểm giúp gen Z nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng


Gen Z (Thế hệ Z) đang bắt đầu gia nhập lực lượng lao động với số lượng lớn hơn. Họ mang theo những ý tưởng và phương pháp mới để hoàn thành công việc. Là một Gen Z “chính hiệu”, nếu bạn biết cách làm nổi bật các kỹ năng và cá tính của mình, thì quá trình tìm kiếm việc làm của bạn sẽ nhanh chóng hơn.

Xem thêm