0236.3650403 (128)

Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Ngoại thương (QTKD Quốc tế)

Chương trình học sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực xuất - nhập khẩu, kho vận và giải quyết nhiều vấn đề khác về thương mại quốc tế.

Khi cánh cửa hội nhập đang ngày càng rộng mở, các doanh nghiệp Việt Nam đã năng động tìm kiếm thị trường xuất khẩu để gia tăng doanh thu và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động mạnh mẽ trong nước. Các hoạt động Ngoại thương do đó sẽ trợ giúp đắc lực cho sự phát triển của lĩnh vực xuất - nhập khẩu, kho vận và giải quyết nhiều vấn đề khác về thương mại quốc tế. Nhu cầu lao động trong  lĩnh vực này tăng cao sẽ mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên theo học chuyên ngành Ngoại thương.