0236.3650403 (128)

Ngành Thương mại điện tử - Chuyên ngành Ngành Thương mại điện tử

Đặc trưng Ngành học ở Duy Tân

Với thế mạnh truyền thông về đào tạo Công nghệ Thông tin và Quản trị Kinh doanh, thực sự khó có đơn vị nào ở miền Trung có thể vượt qua Đại học Duy Tân trong chất lượng đào tạo ngành Thương mại Điện tử, vốn tập trung vào năng lực ứng dụng các Công nghệ Số, Công nghệ Thông tin trong các hoạt động kinh doanh và thương mại, góp phần mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.

Sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Marketing Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Sinh viên chuyên ngành Thương mại Điện tử Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Vị trí Ngành học với Kinh tế Đà Nẵng

Với mục tiêu phát triển kinh doanh dịch vụ và Công nghiệp 4.0, Đà Nẵng chắc chắn không thể thiếu được thành tố Thương mại Điện tử trong nỗ lực đầu tư phát triển