0236.3650403 (128)

Lịch chấm phản biện chuyên đề thực tập tốt nghiệp đợt TN tháng 06/2024 chuyên ngành QTM


Sinh viên xem lịch cụ thể theo từng sheet trong file đính kèm.

Lưu ý:

- Trang phục: Nam sơ mi trắng quần tây tối màu; nữ sơ mi trắng quần/ chân váy tối màu.

- Sinh viên mang theo thẻ sinh viên khi tham gia phản biện.

- Sinh viên chưa hoàn thành học phí theo quy định thì không đủ điều kiện tham gia phản biện.